Dostępność
youTube
FB

Szkolenia z zakresu serologii

Od dnia 01.01.2014r. obowiązuje nowa cena szkoleń z zakresu serologii.
2 tygodniowe szkolenie z zakresu Serologii Transfuzjologicznej - 749,01 zł netto

Konto bankowe:
ING Bank Śląski Wrocław
Nr: 91 1050 1575 1000 0023 1691 2753


Proszę przy każdym zgłoszeniu na szkolenie załączyć oświadczenie o zwolnieniu z VAT podpisane przez osobę upoważnioną do zaciągania zobowiązań wobec Jednostki.


W przypadku braku oświadczenia do kwoty netto będzie doliczony podatek VAT w wysokości 23%!!!