Dostępność
youTube
FB

Praca

Z dniaRekrutacja na stanowiskoTermin składania ofert

Pliki do pobrania:

  Pliki do pobrania:
   12.04.2021

   07/2021

   Zast?pca Kierownika Dzia?u Dawców i Pobierania
   30.06.2021
   Pliki do pobrania:
   28.05.2021

   08/2021

   Rejestratorka medyczna/Rejestrator medyczny
   21.06.2021
   Pliki do pobrania:
   07.06.2021

   09/2021

   Piel?gniarka/Piel?gniarz Wroc?aw, Lubin, Legnica, G?ogów
   21.06.2021
   Pliki do pobrania:
   04.05.2021

   5/2021

   Lekarz- Wroc?aw oraz Terenowe Oddzia?y: Legnica, Lubin, G?ogów
   21.06.2021
   Pliki do pobrania: