Dostępność
youTube
FB

Najbliższa akcja wyjazdowa

Data: 2020-01-28
Od godziny: 08:30
Do godziny: 13:00
Nazwa placówki: ZESPÓ? SZKÓ? PONADGIMNAZJALNYCH
Miejscowość: Ole?nica
Ulica: Wojska Polskiego 67/69
Pobieranie:

« Kalendarz Akcji wyjazdowych