Dostępność
youTube
FB

Walentynki

WALENTYNKI (trochę historii)

Coroczne "Świeto Zakochanych"przypadające 14 lutego są obchodzone w południowej i zachodniej Europie od średniowiecza.

Europa północna i wschodnia dołączyła do walentynkowego grona znacznie później.Do Polski obchody walentynkowe trafiły wraz z kultem św.Walentego z Bawarii i Tyrolu.

Popularność uzyskały jednak dopiero w latach 90-tych XX wieku.

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do podzielenia się miłością w tym szczególnym dniu i oddania krwi w naszym oddziale.

Szczególnie zapraszamy dawców z grupami ujemnymi oraz z grupą A Rh(+) i O Rh(+).