Dostępność
youTube
FB

Dni Honorowego Krwiodawstwa

Z okazji Dni Honorowego Krwiodawstwa  Polskiego Czerwonego Krzyża

obchodzonych corocznie od 22 - 26 listopada

składamy wszystkim Honorowym Dawcom Krwi

podziękowania za ofiarność w ratowaniu zdrowia i życia chorym. 

Życzymy zdrowia , wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym.

 

                                   KIEROWNIK I PRACOWNICY