Dostępność
youTube
FB

Dawcom w Darze

Serdecznie zapraszamy wszystkich aktywnych Honorowych Dawców Krwi do korzystania z rabatów oferowanych przez firmy uczestnicące w Akcji Dawcom w Darze.

Rabaty przyznawane są na podstawie legitymacji Honorowego Dawcy Krwi, pod warunkiem, że od ostatniego pobrania minął nie więcej niż rok.

Obecnie w Acji dawcom w Darze uczestniczy ponad 450 firm.Ich wykaz znajduje się na stronie:

www.dawcomwdarze.pl

Właścicieli firam zainteresowanych przystąpieniem do Akcji prosimy o kontakt.

Udział w Akcji jest bezpłatny i buduje prestiż oraz pozytywny wizerunek firmy.

Akcja Dawcom w darze

tel.603 305 401

dawcomwdarze@gmail.com

www.dawcowdarze.pl