Dostępność
youTube
FB

Składniki krwi

Komunikat:
Mając na uwadze podnoszenie jakości wydawanych składników krwi z naszego Centrum wprowadzamy nową metodę produkcji składników krwi, w tym koncentratu krwinek płytkowych (KKP) z systemu Tacsi oraz z dniem 06.05.2013r. wprowadzamy produkcję i wydawanie koncentratu krwinek czerwonych tylko w formie Ubogoleukocytarnych Koncentratów Krwinek Czerwonych (UKKCz).
System Tacsi jest wielofunkcyjnym urządzeniem umożliwiającym wirowanie i rozdział krwi pełnej na 3 składniki krwi, celem otrzymania ostatecznych produktów, tj. UKKCz, osocza oraz KKP. Produkty z automatycznego systemu optymalizują uzyskiwanie składników krwi oraz wpływają na podwyższenie jakości wydawanych składników krwi. Zestawy Tacsi różnią się od dotychczasowych pojemników ze składnikami krwi, np. pojemnik na KKP ma objętość 1400 ml.
Etykiety pojemników ze składnikami krwi pozostają bez zmian.
Od 06 maja 2013r. wprowadzamy procedurę pobierania krwi pełnej w systemie zapewniającym wytwarzanie UKKCz i tylko tak wyprodukowane krwinki czerwone będą wydawane zamawiającym podmiotom leczniczym. Wprowadzenie ubogoleukocytarnych składników krwi jest elementem podwyższenia jakości wydawanych składników krwi, zapewnia większe bezpieczeństwo transfuzji.
Wobec produkcji UKKCz każde zamówienie na koncentrat krwinek czerwonych będzie traktowane jak zamówienie składnika ubogoleukocytarnego i tak fakturowane. Podobny system wprowadzony został przy zamawianiu, wydawaniu i fakturowaniu NUKKP.
UKKCz zawiera mniej niż 1x10 6 leukocytów w 1 jednostce - na pojemniku umieszczona jest adnotacja określająca ubogoleukocytarność jako oznaczenie „liczba leuk.: < 1 log 6”.
Przy procesie produkcji UKKCz straty erytrocytów wynoszą od 15%-25%. Przy zestawach UKKCz mieliśmy średnią stratę erytrocytów w ilości 10%.
Celem podnoszenia jakości i zwiększania bezpieczeństwa transfuzji wprowadziliśmy w 2011 roku koncentraty krwinek płytkowych w formie preparatów ubogoleukocytarnych i napromieniowanych, co zmniejszyło ilość niepożądanych reakcji poprzetoczeniowych. Wprowadzenie UKKCz jest kolejnym etapem produkcji ubogoleukocytarnych składników.

Produkcja ubogoleukocytarnych składników krwi:

  • ogranicza ryzyko wystąpienia niehemolitycznych reakcji poprzetoczeniowych
  • zmniejsza immunomodulację
  • ogranicza ryzyko alloimmunizacji HLA (zmniejsza oporność na Koncentraty Krwinek Płytkowych, zapobiega częściowo TA-GVHD, zmniejsza odrzucanie przeszczepów komórkowych/tkankowych)
  • ogranicza ryzyko przeniesienie patogenów (CMV, HTLV, EBV, HSV-6, HHV-8, Yersinia enterocolitica, Trypanosoma cruzi, Leishmania donovani, Toksoplasma gondii)


Informacja:
W związku ze zmianą wzoru formularza wyniku badań immunohematologicznych kwalifikujących do podania immunoglobuliny anty-RhD zmienia się, w części wypłenianej przez pracownię serologiczną, treść "Imiennego zapotrzebowania na immunoglobulinę anty-RhD". Wobec powyższego należy wprowadzić zmiany w procedurach i stosować nowe wzory dokumentów.   

Pliki do pobrania:


(Informacje o składnikach krwi przygotowane na podstawie "Medycznych zasad pobierania krwi, oddzielania jej składników i wydawania obowiązujące w jednostkach publicznej służby krwi pod redakcją Magdaleny Łętowskiej - 2011 r.)