Dostępność
youTube
FB

Aktualności

Bezpłatna Konferencja pt. "Nowoczesne technologie w krwiodawstwie i krwiolecznictwie"
Zapraszamy diagnostów laboratoryjnych, lekarzy odpowiedzialnych za gospodarkę krwią w szpitalach, kierowników oraz pracowników banków krwi i pracowni immunologii transfuzjologicznej.

W dniu 18 czerwca br. w godzinach 8.00 - 16.00 w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu odbędzie się bezpłatna konferencja pt. „Nowoczesne technologie w krwiodawstwie i krwiolecznictwie”. Celem konferencji jest podwyższenie bezpieczeństwa podczas pobierania oraz przetaczania krwi i jej składników. Zostaną omówione wszystkie zmiany w polskim ustawodawstwie dotyczące krwiodawstwa i krwiolecznictwa. Szczególną uwagę poświęcimy metodom redukcji czynników chorobotwórczych w składnikach krwi, metodom wykrywania przeciwciał przeciwpłytkowych, alloimmunologicznej małopłytkowości płodu/noworodka oraz leczeniu produktami krwiopochodnymi. Poruszymy również temat sztucznych łez z autologicznej surowicy. Każdy z uczestników konferencji otrzyma komplet materiałów zawierający wszystkie wykłady, które można będzie wykorzystywać w szkoleniu personelu medycznego w swoich placówkach.
Konferencja dofinansowana jest przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego jako zadania z zakresu działalności upowszechniającej naukę .
Szczegółowe informacje dotyczące zgłoszeń udziału oraz plan dostępne są na naszej stronie www.rckik.wroclaw.pl, w zakładce Szkolenia.