Dostępność
youTube
FB


Data: 2019-09-24
Od godziny: 08:30
Do godziny: 13:00
Nazwa placówki: ZESPÓ? SZKÓ? PONADGIMNAZJALNYCH
Miejscowość: Ole?nica
Ulica: Wojska Polskiego 67/69
Pobieranie:

« Powrót do Akcji wyjazdowych
Akcje wyjazdowe RCKiK Wrocław


Data Godz. od-do Placówka Miejscowość Ulica Numer
Ambulans 2019-10-20 09:00 - 13:00 Parafia p.w. Opatrzno?ci Bo?ej Wroc?aw Nowodworska 64
W Pomieszczeniu 2019-10-21 08:30 - 12:30 Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im.M.Reja Ole?nica Miko?aja Reja 10
W Pomieszczeniu 2019-10-22 09:00 - 13:00 Wampiriada Politechnika Wroc?awska Bud. C-13 Wroc?aw wyb. Wyspia?skiego 23-25
W Pomieszczeniu 2019-10-23 09:00 - 13:00 Wampiriada Politechnika Wroc?awska Bud. C-13 Wroc?aw wyb. Wyspia?skiego 23-25
W Pomieszczeniu 2019-10-24 09:00 - 13:00 Wampiriada Politechnika Wroc?awska Bud. C-13 Wroc?aw wyb. Wyspia?skiego 23-25
Ambulans 2019-10-25 09:00 - 12:00 Urz?d Miasta i Gminy (Od strony Domu Handlowego) Twardogóra Ratuszowa 14
W Pomieszczeniu 2019-10-28 09:00 - 13:00 Akademia Wychowania Fizycznego Wroc?aw Paderewskiego 35
W Pomieszczeniu 2019-10-29 08:00 - 13:00 Akademia Wychowania Fizycznego Wroc?aw Paderewskiego 35
W Pomieszczeniu 2019-10-30 09:00 - 13:00 Akademia Wychowania Fizycznego Wroc?aw Paderewskiego 35
W Pomieszczeniu 2019-11-05 08:30 - 12:00 Dom Kultury ?roda ?l?ska Plac Wolno?ci 58
W Pomieszczeniu 2019-11-07 09:00 - 12:00 CENTRUM KSZTA?CENIA ZAWODOWEGO Strzelin Staszica 5
W Pomieszczeniu 2019-11-12 08:30 - 12:30 Zespó? Szkó? Ponadgimnazjalnych Syców Daszy?skiego 42
W Pomieszczeniu 2019-11-12 08:00 - 13:00 Akademia Wojsk L?dowych Wroc?aw Czajkowskiego 109
W Pomieszczeniu 2019-11-13 08:00 - 13:00 Akademia Wojsk L?dowych Wroc?aw Czajkowskiego 109
W Pomieszczeniu 2019-11-14 08:30 - 12:00 ZSZ Wo?ów Spacerowa 1
W Pomieszczeniu 2019-11-14 09:30 - 12:30 Hala Sportowa "Arkadia" Góra Szkolna 2
Ambulans 2019-11-16 10:00 - 14:30 CH Korona Wroc?aw B. Krzywoustego 126
W Pomieszczeniu 2019-11-18 08:30 - 12:30 Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im.M.Reja Ole?nica Miko?aja Reja 10
W Pomieszczeniu 2019-11-18 08:30 - 12:00 TERMY JAKUBA - O?awski Park Wodny O?awa 1 Maja 33 a
Ambulans 2019-11-19 09:00 - 12:00 Trzebnicki Park Wodny "Zdrój" Sp. z o.o. Trzebnica Le?na 5
Ambulans 2019-11-20 08:30 - 12:30 Zespó? Placówek Kultury ?migród Wroc?awska 12
Ambulans 2019-11-22 09:00 - 13:00 URZ?D MARSZA?KOWSKI WOJEWÓDZTWA DOLNO?L?SKIEGO Wroc?aw Wybrze?e S?owackiego 12-14
W Pomieszczeniu 2019-11-29 08:30 - 12:30 Zespó? Szkó? Zawodowych Brzeg Dolny 1-go Maja 1a
W Pomieszczeniu 2019-12-03 08:30 - 12:00 Dom Kultury ?roda ?l?ska Plac Wolno?ci 58
W Pomieszczeniu 2019-12-06 08:30 - 12:30 Komenda Wojewódzka Policji Wroc?aw pl. Muzealny 2/4
Ambulans 2019-12-09 08:30 - 12:00 Hala Sportowa Bierutów Krasi?skiego 3
W Pomieszczeniu 2019-12-13 08:30 - 12:00 TERMY JAKUBA - O?awski Park Wodny O?awa 1 Maja 33 a
W Pomieszczeniu 2019-12-14 09:00 - 12:00 ?wietlica socjoterapeutyczna "TOP" Jelcz-Laskowice Bo?ka 13
W Pomieszczeniu 2019-12-16 08:30 - 12:30 Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im.M.Reja Ole?nica Miko?aja Reja 10
W Pomieszczeniu 2019-12-17 09:00 - 13:00 Ochotnicza Stra? Po?arna Oborniki ?l?skie Kownackiego 1
W Pomieszczeniu 2019-12-18 08:00 - 13:00 Akademia Wojsk L?dowych Wroc?aw Czajkowskiego 109
Ambulans 2019-12-19 09:00 - 12:00 Urz?d Miasta i Gminy (Od strony Domu Handlowego) Twardogóra Ratuszowa 14
W Pomieszczeniu 2019-12-19 08:00 - 13:00 Akademia Wojsk L?dowych Wroc?aw Czajkowskiego 109
Ambulans 2019-12-21 09:00 - 13:00 Przyl?dek Nadziei Wroc?aw Borowska 213
Godz. od-do: 09:00 - 13:00
Miejscowość: Wroc?aw


Godz. od-do: 08:30 - 12:30
Miejscowość: Ole?nica


Godz. od-do: 09:00 - 13:00
Miejscowość: Wroc?aw


Godz. od-do: 09:00 - 13:00
Miejscowość: Wroc?aw


Godz. od-do: 09:00 - 13:00
Miejscowość: Wroc?aw


Godz. od-do: 09:00 - 12:00
Miejscowość: Twardogra


Godz. od-do: 09:00 - 13:00
Miejscowość: Wroc?aw


Godz. od-do: 08:00 - 13:00
Miejscowość: Wroc?aw


Godz. od-do: 09:00 - 13:00
Miejscowość: Wroc?aw


Godz. od-do: 08:30 - 12:00
Placówka: Dom Kultury
Miejscowość: ?roda ?l?ska


Godz. od-do: 09:00 - 12:00
Miejscowość: Strzelin
Ulica: Staszica 5


Godz. od-do: 08:30 - 12:30
Miejscowość: Sycw


Godz. od-do: 08:00 - 13:00
Miejscowość: Wroc?aw


Godz. od-do: 08:00 - 13:00
Miejscowość: Wroc?aw


Godz. od-do: 08:30 - 12:00
Placówka: ZSZ
Miejscowość: Wo?w


Godz. od-do: 09:30 - 12:30
Miejscowość: Gra
Ulica: Szkolna 2


Godz. od-do: 10:00 - 14:30
Placówka: CH Korona
Miejscowość: Wroc?aw


Godz. od-do: 08:30 - 12:30
Miejscowość: Ole?nica


Godz. od-do: 08:30 - 12:00
Miejscowość: O?awa


Godz. od-do: 09:00 - 12:00
Miejscowość: Trzebnica
Ulica: Le?na 5


Godz. od-do: 08:30 - 12:30
Miejscowość: ?migrd


Godz. od-do: 09:00 - 13:00
Miejscowość: Wroc?aw


Godz. od-do: 08:30 - 12:30
Miejscowość: Brzeg Dolny


Godz. od-do: 08:30 - 12:00
Placówka: Dom Kultury
Miejscowość: ?roda ?l?ska


Godz. od-do: 08:30 - 12:30
Miejscowość: Wroc?aw


Godz. od-do: 08:30 - 12:00
Placówka: Hala Sportowa
Miejscowość: Bierutw


Godz. od-do: 08:30 - 12:00
Miejscowość: O?awa


Godz. od-do: 09:00 - 12:00
Miejscowość: Jelcz-Laskowice
Ulica: Bo?ka 13


Godz. od-do: 08:30 - 12:30
Miejscowość: Ole?nica


Godz. od-do: 09:00 - 13:00
Miejscowość: Oborniki ?l?skie


Godz. od-do: 08:00 - 13:00
Miejscowość: Wroc?aw


Godz. od-do: 09:00 - 12:00
Miejscowość: Twardogra


Godz. od-do: 08:00 - 13:00
Miejscowość: Wroc?aw


Godz. od-do: 09:00 - 13:00
Miejscowość: Wroc?aw