Dostępność
youTube
FB

Światowy Dzień Krwiodawcy

Z okacji Światowego Dnia Krwiodawcy obchodzonego corocznie 14 czerwca składamy wszystkim Honorowym Dawcom Krwi wyrazy uznania i wdzięczność za wkład w ratowanie zdrowia i życia pacjentów, za ofiarność i stałą gotowość niesienia pomocy drugiemu człowiekowi.

Życzymy zdrowia i pomyślności w życiu osobistym i zawodowym.

Honorowi Dawcy Krwi, pomagajmy nadal i bądźmy przykładem do naśladowania ,ponieważ "ŁĄCZY NAS KREW, KTÓRA RATUJE ŻYCIE"

kierownik T.O.LEGNICA

Beata Kozłowska z personelem