Dostępność
youTube
FB

podziękowanie za ekipę

W dniu 11.12.2018r w SzZ w Złotoryi odbyła się akcja oddawania krwi.

Zarejestrowało się 42 krwiodawców chętnych podzielić się swoją krwią.

Ostatecznie krew oddały 24 osoby.

Zebrano ponad 10 litrów tego życiodajnego leku.

Wszystkim krwiodawcom, wolontariuszom oraz osobom zaangażowanym w naszą akcję serdecznie dziekujemy.