Dostępność
youTube
FB

podziękowania

Podziękowania

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu Terenowy Oddział w Legnicy składa podziękowania dla Pana Dyrektora Jana Kotylaka za zgodę na przeprowadzenie akcji krwiodawstwa, która odbyła się w Zespole Szkół Zawodowych w Złotoryi w dniu 08.03.2017r.

Do oddania krwi zgłosiły się 52 osoby, krew oddało 31 dawców, zebrano w sumie ponad 14 litrów życiodajnego leku.

Podziękowania składamy również na ręce organizatorów akcji dla Pani Moniki Kołodziejskiej oraz dla pani Agnieszki Ardeli.

Dziękujemy w imieniu własnym oraz pacjentów, którym krew oddana honorowo ratuje życie.