Dostępność
youTube
FB

Zmiany dotyczące zwrotów kosztów dojazdu dla Krwiodawców

  Szanowni Dawcy!

Zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora RCKiK we Wroclawiu z dniem 01.02.2106 wprowadza się następujące zmiany dotyczące zwrotow kosztów przejazdu do Terenowego Oddziału w Legnicy.

 

1.Zwrot kosztów przysługuje dawcom z obszaru działania RCKiK we Wrocławiu w wysokości odpowiadającej kosztom przejazdu z miejsca zamieszkania do najbliższego poboru krwi pełnej :

kolej (pociąg II klasa) ,autobus, bus i miejscowa komunikacja zbiorowa.

2.Krwiodawcy przysługuje zwrot kosztów przejazdu w wysokości udokumentowanej biletami.Jeśli dawca nie dysponuje biletem-zwrot kosztów przysługuje w formie ryczałtu.

3.Zwrot kosztów przejazdu przysługuje także za przyjazd własnym środkiem transportu na podstawie okazania dowodu rejstracyjnego wraz z prawem jazdy.

4.Zwrot kosztów otrzymuje tylko i wyłącznie właściciel / kierujący pojazdem.

                                                                             

          

                                                                                        Kierownik  T.O.Legnica