Dostępność
youTube
FB

W imieniu Regionalnego Centrum Krwiodawstwa

 

W imieniu Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im.

prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu, zwracam się z uprzejmą prośbą

o wsparcie medialne i pomoc w zakresie promocji honorowego krwiodawstwa.

         Jako jedna z największych jednostek służby krwi w Polsce, Regionalne

Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu zaopatruje w krew i jej

składniki pacjentów większości szpitali i klinik Dolnego Śląska, ale także,

w przypadkach pilnych, ratujemy zdrowie i życie chorych z odległych zakątków

Polski.

Krew jest lekiem bezcennym i niezastąpionym.  Rozwój medycyny i postęp

technologii medycznej powoduje ciągły wzrost zapotrzebowania na krew i jej

składniki. Dlatego tak istotne jest nasze działanie, ukierunkowane na

pozyskiwanie nowych Krwiodawców.

            Wakacje i czas letniego wypoczynku jest dla nas bardzo trudnym

okresem i zapasy krwi osiągają niski poziom. Tymczasem w okresie wakacji

zapotrzebowanie na krew jest szczególnie duże. Czas letniego wypoczynku oraz

realizacji planów urlopowych sprzyja zwiększonej ilości przejazdów, czego

wynikiem jest też wzrost wypadków komunikacyjnych. W tej trudnej sytuacji

RCKiK we Wrocławiu ponosi odpowiedzialność za zabezpieczenie w krew zarówno

planowanych zabiegów operacyjnych, jak również zapewnienie krwi dla

ratowania życia ofiar wypadków drogowych.

            W tym trudnych dla nas okresie chcielibyśmy szczególnie prosić o

wsparcie i możliwość wspólnych działań promujących oddawanie krwi. Będziemy

ogromnie wdzięczni za każdą formę wsparcia i pomoc w propagowaniu honorowego

krwiodawstwa.