Dostępność
youTube
FB

Podziękowania

W  dniu  01.12.2015r  odbyła się w PWSZ  w  Legnicy  akcja  oddawania  krwi.

Do  oddania  krwi  zgłosiło  się  80  osób, krew  oddało  57 dawców, zebrano  w  sumie  26  litrów  życiodajnego  leku!

Krew  jest  bezcennym  lekiem, którego  nigdy  nie  ma  w  nadmiarze  i  którego  niczym  nie  można  zastąpić, a  potrzeby  klinik  i  szpitali specjalistycznych  całego  województwa  są  ogromne.

Krwi  nie  można  zgromadzić  i  przechowywać  przez  długi  okres,  musi  ona  być  systematycznie  pozyskiwana.

Niech  nasza  wdzięczność  stanie  się  apelem  do  ludzi  zdrowych  o  chętne  wspierania  tak  pięknej  idei  pomocy.

Serdeczne  podziękowania składamy  wolontariuszom  i  organizatorom  akcji.

                           KIEROWNIK  I  PRACOWNICY