Dostępność
youTube
FB

Podsumowanie ekip

W dniu 16.10.2018r w PCKZ i U w Jaworze odbyła się akcja oddwania krwi.

Zarejestrowało się 71 osób chętnych podzielić się swoją krwią.

Ostatecznie krew oddało 51 krwiodawców.Zebrano prawie 23 litry krwi.

Była to bardzo udana akcja.

Bardzo dziękujemy wszystkim organizatorom oraz wolontariuszom zaangażowanym w propagowanie idei oddawania krwi oraz za pomoc w akcji.