Dostępność
youTube
FB
Data Godz. od-do Placówka Miejscowość Ulica Numer


Najbliższa akcja wyjazdowa:

Data:
Od godziny:
Do godziny:
Nazwa placówki:
Miejscowość:
Ulica:
Pobieranie:


Akcje wyjazdowe RCKiK Wrocław


Data Godz. od-do Placówka Miejscowość Ulica Numer
Ambulans 2022-03-13 10:00 - 13:00 Szko?a Podstawowa nr 1 Z?otoryja Plac Niepodleg?o?ci 7
Ambulans 2022-09-18 10:00 - 13:00 Rynek parking pod Lipkami Z?otoryja Pi?sudskiego
Ambulans 2022-03-08 08:30 - 12:30 ?migród Rynek
Ambulans 2022-05-10 08:30 - 12:30 ?migród Rynek
Ambulans 2022-07-12 08:30 - 12:30 ?migród Rynek
Ambulans 2022-09-13 08:30 - 12:30 ?migród Rynek
Ambulans 2022-11-08 08:30 - 12:30 ?migród Rynek
Ambulans 2022-05-15 10:00 - 13:00 Gminny O?rodek Zdrowia Zagrodno
W Pomieszczeniu 2022-01-31 09:00 - 13:00 Uniwersytet Wroc?awski Wydzia? Nauk Spo?ecznych Wroc?aw Koszarowa 3
Ambulans 2022-02-02 08:00 - 12:00 Krajowy Rejestr D?ugów Wroc?aw Siedzikówny 12
Ambulans 2022-02-04 09:00 - 13:00 URZ?D MARSZA?KOWSKI WOJEWÓDZTWA DOLNO?L?SKIEGO Wroc?aw Wybrze?e S?owackiego 12-14
W Pomieszczeniu 2022-02-08 08:00 - 13:00 Akademia Wojsk L?dowych Wroc?aw Czajkowskiego 109
W Pomieszczeniu 2022-02-09 08:00 - 13:00 Akademia Wojsk L?dowych Wroc?aw Czajkowskiego 109
W Pomieszczeniu 2022-02-22 09:00 - 12:00 Zespó? Elektrociep?owni Wroc?awskich "Kogeneracja" Wroc?aw ?owiecka 24
Ambulans 2022-02-23 08:30 - 12:30 Centrum Szkolenia Wojsk In?ynieryjnych i Chemicznych Wroc?aw Obornicka 108
W Pomieszczeniu 2022-03-02 08:30 - 12:30 Komenda Wojewódzka Policji Wroc?aw pl. Muzealny 16
W Pomieszczeniu 2022-03-18 08:30 - 13:00 Liceum Ogólnokszta?c?ce nr VI Wroc?aw Hutnicza 45
W Pomieszczeniu 2022-03-22 08:00 - 13:00 Akademia Wojsk L?dowych Wroc?aw Czajkowskiego 109
W Pomieszczeniu 2022-03-23 08:00 - 13:00 Akademia Wojsk L?dowych Wroc?aw Czajkowskiego 109
W Pomieszczeniu 2022-03-29 08:30 - 12:30 Liceum Ogólnokszta?c?ce nr VIII Wroc?aw Zaporoska 71
Ambulans 2022-04-01 09:00 - 13:00 Maco Productions Polonia Sp. z o.o. Wroc?aw Szwajcarska 22
W Pomieszczeniu 2022-04-12 08:00 - 13:00 Akademia Wojsk L?dowych Wroc?aw Czajkowskiego 109
W Pomieszczeniu 2022-04-13 08:00 - 13:00 Akademia Wojsk L?dowych Wroc?aw Czajkowskiego 109
Ambulans 2022-04-14 09:00 - 13:00 URZ?D MARSZA?KOWSKI WOJEWÓDZTWA DOLNO?L?SKIEGO Wroc?aw Wybrze?e S?owackiego 12-14
Ambulans 2022-05-11 08:00 - 12:00 Krajowy Rejestr D?ugów Wroc?aw Siedzikówny 12
W Pomieszczeniu 2022-05-23 08:30 - 12:30 Wroc?awski Park Przemys?owy [Dozamel Sp. z o.o.] Wroc?aw Fabryczna 10
W Pomieszczeniu 2022-05-24 08:00 - 13:00 Akademia Wojsk L?dowych Wroc?aw Czajkowskiego 109
W Pomieszczeniu 2022-05-25 08:00 - 13:00 Akademia Wojsk L?dowych Wroc?aw Czajkowskiego 109
W Pomieszczeniu 2022-06-01 08:30 - 12:30 Komenda Wojewódzka Policji Wroc?aw pl. Muzealny 16
Ambulans 2022-06-03 09:00 - 13:00 Maco Productions Polonia Sp. z o.o. Wroc?aw Szwajcarska 22
W Pomieszczeniu 2022-06-13 08:00 - 13:00 Akademia Wojsk L?dowych Wroc?aw Czajkowskiego 109
Ambulans 2022-06-15 09:00 - 13:00 URZ?D MARSZA?KOWSKI WOJEWÓDZTWA DOLNO?L?SKIEGO Wroc?aw Wybrze?e S?owackiego 12-14
W Pomieszczeniu 2022-06-21 08:00 - 13:00 Akademia Wojsk L?dowych Wroc?aw Czajkowskiego 109
W Pomieszczeniu 2022-06-22 08:00 - 13:00 Akademia Wojsk L?dowych Wroc?aw Czajkowskiego 109
W Pomieszczeniu 2022-06-27 09:00 - 12:00 Zespó? Elektrociep?owni Wroc?awskich "Kogeneracja" Wroc?aw ?owiecka 24
W Pomieszczeniu 2022-06-29 08:00 - 13:00 Akademia Wojsk L?dowych Wroc?aw Czajkowskiego 109
Ambulans 2022-07-20 09:00 - 13:00 DWORZEC G?ÓWNY PKP Wroc?aw Pi?sudskiego 105
Ambulans 2022-08-03 08:00 - 12:00 Krajowy Rejestr D?ugów Wroc?aw Siedzikówny 12
Ambulans 2022-08-17 09:00 - 13:00 DWORZEC G?ÓWNY PKP Wroc?aw Pi?sudskiego 105
W Pomieszczeniu 2022-09-02 08:30 - 12:30 Wroc?awski Park Przemys?owy [Dozamel Sp. z o.o.] Wroc?aw Fabryczna 10
W Pomieszczeniu 2022-09-07 08:30 - 12:30 Komenda Wojewódzka Policji Wroc?aw pl. Muzealny 16
Ambulans 2022-09-09 09:00 - 13:00 URZ?D MARSZA?KOWSKI WOJEWÓDZTWA DOLNO?L?SKIEGO Wroc?aw Wybrze?e S?owackiego 12-14
Ambulans 2022-09-14 09:00 - 13:00 DWORZEC G?ÓWNY PKP Wroc?aw Pi?sudskiego 105
Ambulans 2022-09-16 09:00 - 13:00 Maco Productions Polonia Sp. z o.o. Wroc?aw Szwajcarska 22
W Pomieszczeniu 2022-09-27 08:00 - 13:00 Akademia Wojsk L?dowych Wroc?aw Czajkowskiego 109
W Pomieszczeniu 2022-09-28 08:00 - 13:00 Akademia Wojsk L?dowych Wroc?aw Czajkowskiego 109
W Pomieszczeniu 2022-10-07 08:00 - 13:00 Akademia Wojsk L?dowych Wroc?aw Czajkowskiego 109
W Pomieszczeniu 2022-10-24 09:00 - 12:00 Zespó? Elektrociep?owni Wroc?awskich "Kogeneracja" Wroc?aw ?owiecka 24
W Pomieszczeniu 2022-10-25 08:00 - 13:00 Akademia Wojsk L?dowych Wroc?aw Czajkowskiego 109
W Pomieszczeniu 2022-10-26 08:00 - 13:00 Akademia Wojsk L?dowych Wroc?aw Czajkowskiego 109
W Pomieszczeniu 2022-11-04 08:00 - 13:00 Akademia Wojsk L?dowych Wroc?aw Czajkowskiego 109
Ambulans 2022-11-09 08:00 - 12:00 Krajowy Rejestr D?ugów Wroc?aw Siedzikówny 12
W Pomieszczeniu 2022-11-16 08:00 - 13:00 Akademia Wojsk L?dowych Wroc?aw Czajkowskiego 109
Ambulans 2022-11-18 09:00 - 13:00 URZ?D MARSZA?KOWSKI WOJEWÓDZTWA DOLNO?L?SKIEGO Wroc?aw Wybrze?e S?owackiego 12-14
W Pomieszczeniu 2022-11-29 08:00 - 13:00 Akademia Wojsk L?dowych Wroc?aw Czajkowskiego 109
W Pomieszczeniu 2022-11-30 08:00 - 13:00 Akademia Wojsk L?dowych Wroc?aw Czajkowskiego 109
Ambulans 2022-12-02 09:00 - 13:00 Maco Productions Polonia Sp. z o.o. Wroc?aw Szwajcarska 22
W Pomieszczeniu 2022-12-07 08:30 - 12:30 Komenda Wojewódzka Policji Wroc?aw pl. Muzealny 16
W Pomieszczeniu 2022-12-12 08:00 - 13:00 Akademia Wojsk L?dowych Wroc?aw Czajkowskiego 109
W Pomieszczeniu 2022-12-14 08:00 - 13:00 Akademia Wojsk L?dowych Wroc?aw Czajkowskiego 109
Ambulans 2022-01-21 08:00 - 12:30 Regionalne Centrum Informatyki Wroc?aw Pretficza 28
W Pomieszczeniu 2022-02-15 08:30 - 12:00 ZS Ogólnokszta?c?cych Wo?ów pl. Jana III Sobieskiego 2
W Pomieszczeniu 2022-10-12 08:30 - 12:00 ZS Ogólnokszta?c?cych Wo?ów pl. Jana III Sobieskiego 2
W Pomieszczeniu 2022-03-11 08:30 - 12:00 ZSZ Wo?ów Spacerowa 1
W Pomieszczeniu 2022-10-05 08:30 - 12:00 ZSZ Wo?ów Spacerowa 1
W Pomieszczeniu 2022-11-22 08:30 - 12:00 ZSZ Wo?ów Spacerowa 1
W Pomieszczeniu 2022-03-30 08:30 - 12:00 ZESPÓ? SZKÓ? im. T. Ko?ciuszki Wo?ów Tadeusza Ko?ciuszki 27
W Pomieszczeniu 2022-06-08 08:30 - 12:00 ZESPÓ? SZKÓ? im. T. Ko?ciuszki Wo?ów Tadeusza Ko?ciuszki 27
W Pomieszczeniu 2022-09-21 08:30 - 12:00 ZESPÓ? SZKÓ? im. T. Ko?ciuszki Wo?ów Tadeusza Ko?ciuszki 27
W Pomieszczeniu 2022-01-25 08:30 - 12:00 ZS im. T. Ko?ciuszki w Wo?owie Wo?ów Ko?ciuszki 27
Ambulans 2022-02-16 09:00 - 12:30 Zespó? Placówek Kultury W?sosz Zacisze 10D
Ambulans 2022-07-13 09:00 - 12:30 Zespó? Placówek Kultury W?sosz Zacisze 10D
W Pomieszczeniu 2022-02-25 09:00 - 12:00 Plebania Ko?cio?a Twardogóra Plac Piastów 1
W Pomieszczeniu 2022-12-18 09:00 - 12:00 Plebania Ko?cio?a Twardogóra Plac Piastów 1
Ambulans 2022-04-29 08:30 - 12:00 Urz?d Miasta i Gminy (Od strony Domu Handlowego) Twardogóra Ratuszowa 14
Ambulans 2022-06-24 08:30 - 12:00 Urz?d Miasta i Gminy (Od strony Domu Handlowego) Twardogóra Ratuszowa 14
Ambulans 2022-08-26 08:30 - 12:00 Urz?d Miasta i Gminy (Od strony Domu Handlowego) Twardogóra Ratuszowa 14
Ambulans 2022-10-21 08:30 - 12:00 Urz?d Miasta i Gminy (Od strony Domu Handlowego) Twardogóra Ratuszowa 14
Ambulans 2022-01-18 09:00 - 12:30 Trzebnicki Park Wodny "Zdrój" Sp. z o.o. Trzebnica Le?na 5
Ambulans 2022-03-15 09:00 - 12:30 Trzebnicki Park Wodny "Zdrój" Sp. z o.o. Trzebnica Le?na 5
Ambulans 2022-05-17 09:00 - 12:30 Trzebnicki Park Wodny "Zdrój" Sp. z o.o. Trzebnica Le?na 5
Ambulans 2022-07-19 09:00 - 12:30 Trzebnicki Park Wodny "Zdrój" Sp. z o.o. Trzebnica Le?na 5
Ambulans 2022-09-20 09:00 - 12:30 Trzebnicki Park Wodny "Zdrój" Sp. z o.o. Trzebnica Le?na 5
Ambulans 2022-11-15 09:00 - 12:30 Trzebnicki Park Wodny "Zdrój" Sp. z o.o. Trzebnica Le?na 5
W Pomieszczeniu 2022-03-14 09:00 - 12:00 Zespó? Szkó? Ponadgimnazjalnych Syców Daszy?skiego 42
W Pomieszczeniu 2022-05-09 09:00 - 12:00 Zespó? Szkó? Ponadgimnazjalnych Syców Daszy?skiego 42
W Pomieszczeniu 2022-09-12 09:00 - 12:00 Zespó? Szkó? Ponadgimnazjalnych Syców Daszy?skiego 42
W Pomieszczeniu 2022-11-14 09:00 - 12:00 Zespó? Szkó? Ponadgimnazjalnych Syców Daszy?skiego 42
W Pomieszczeniu 2022-03-03 09:00 - 12:00 CENTRUM KSZTA?CENIA ZAWODOWEGO Strzelin Staszica 5
W Pomieszczeniu 2022-11-03 09:00 - 12:00 CENTRUM KSZTA?CENIA ZAWODOWEGO Strzelin Staszica 5
Ambulans 2022-05-05 09:00 - 12:30 Starostwo Powiatowe Strzelin Kamienna 10
Ambulans 2022-07-07 09:00 - 12:30 Starostwo Powiatowe Strzelin Kamienna 10
W Pomieszczeniu 2022-02-01 08:30 - 12:00 Dom Kultury ?roda ?l?ska Plac Wolno?ci 58
W Pomieszczeniu 2022-03-01 08:30 - 12:00 Dom Kultury ?roda ?l?ska Plac Wolno?ci 58
W Pomieszczeniu 2022-10-04 08:30 - 12:00 Dom Kultury ?roda ?l?ska Plac Wolno?ci 58
W Pomieszczeniu 2022-11-02 08:30 - 12:00 Dom Kultury ?roda ?l?ska Plac Wolno?ci 58
W Pomieszczeniu 2022-12-06 08:30 - 12:00 Dom Kultury ?roda ?l?ska Plac Wolno?ci 58
Ambulans 2022-04-05 08:30 - 12:00 parking obok Dworca Autobusowego ?roda ?l?ska Legnicka 29
Ambulans 2022-05-04 08:30 - 12:00 parking obok Dworca Autobusowego ?roda ?l?ska Legnicka 29
Ambulans 2022-06-07 08:30 - 12:00 parking obok Dworca Autobusowego ?roda ?l?ska Legnicka 29
Ambulans 2022-07-05 08:30 - 12:00 parking obok Dworca Autobusowego ?roda ?l?ska Legnicka 29
Ambulans 2022-08-02 08:30 - 12:00 parking obok Dworca Autobusowego ?roda ?l?ska Legnicka 29
Ambulans 2022-09-06 08:30 - 12:00 parking obok Dworca Autobusowego ?roda ?l?ska Legnicka 29
Ambulans 2022-01-30 13:00 - 17:00 WIELKA ORKIESTRA ?WI?TECZNEJ POMOCY O?awa RYNEK
W Pomieszczeniu 2022-02-19 09:00 - 13:00 Klub Parnas O?awa 1 Maja 13
W Pomieszczeniu 2022-03-12 09:00 - 13:00 Klub Parnas O?awa 1 Maja 13
W Pomieszczeniu 2022-03-21 08:30 - 12:30 Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im.M.Reja Ole?nica Miko?aja Reja 10
W Pomieszczeniu 2022-04-19 08:30 - 12:30 Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im.M.Reja Ole?nica Miko?aja Reja 10
W Pomieszczeniu 2022-05-16 08:30 - 12:30 Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im.M.Reja Ole?nica Miko?aja Reja 10
W Pomieszczeniu 2022-06-20 08:30 - 12:30 Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im.M.Reja Ole?nica Miko?aja Reja 10
W Pomieszczeniu 2022-08-16 08:30 - 12:30 Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im.M.Reja Ole?nica Miko?aja Reja 10
W Pomieszczeniu 2022-09-19 08:30 - 12:30 Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im.M.Reja Ole?nica Miko?aja Reja 10
W Pomieszczeniu 2022-10-17 08:30 - 12:30 Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im.M.Reja Ole?nica Miko?aja Reja 10
W Pomieszczeniu 2022-11-21 08:30 - 12:30 Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im.M.Reja Ole?nica Miko?aja Reja 10
W Pomieszczeniu 2022-12-19 08:30 - 12:30 Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im.M.Reja Ole?nica Miko?aja Reja 10
W Pomieszczeniu 2022-01-24 08:00 - 13:00 ZESPÓ? SZKÓ? PONADGIMNAZJALNYCH Ole?nica Wojska Polskiego 67/69
W Pomieszczeniu 2022-04-11 08:00 - 13:00 ZESPÓ? SZKÓ? PONADGIMNAZJALNYCH Ole?nica Wojska Polskiego 67/69
W Pomieszczeniu 2022-06-14 08:00 - 13:00 ZESPÓ? SZKÓ? PONADGIMNAZJALNYCH Ole?nica Wojska Polskiego 67/69
W Pomieszczeniu 2022-02-17 09:00 - 13:00 Ochotnicza Stra? Po?arna Oborniki ?l?skie Kownackiego 1
W Pomieszczeniu 2022-05-18 09:00 - 13:00 Ochotnicza Stra? Po?arna Oborniki ?l?skie Kownackiego 1
W Pomieszczeniu 2022-08-25 09:00 - 13:00 Ochotnicza Stra? Po?arna Oborniki ?l?skie Kownackiego 1
W Pomieszczeniu 2022-11-17 09:00 - 13:00 Ochotnicza Stra? Po?arna Oborniki ?l?skie Kownackiego 1
Ambulans 2022-06-04 11:00 - 15:00 Parafia pw. NMP Ró?a?cowej Nadolice Wielkie Rzeczna
W Pomieszczeniu 2022-02-07 08:30 - 12:00 Centrum Aktywno?ci Lokalnej Milicz Waresiaka 7
W Pomieszczeniu 2022-03-07 08:30 - 12:00 Centrum Aktywno?ci Lokalnej Milicz Waresiaka 7
W Pomieszczeniu 2022-04-04 08:30 - 12:00 Centrum Aktywno?ci Lokalnej Milicz Waresiaka 7
Ambulans 2022-05-06 08:30 - 12:00 Centrum Aktywno?ci Lokalnej Milicz Waresiaka 7
Ambulans 2022-06-06 08:30 - 12:00 Centrum Aktywno?ci Lokalnej Milicz Waresiaka 7
Ambulans 2022-07-04 08:30 - 12:00 Centrum Aktywno?ci Lokalnej Milicz Waresiaka 7
Ambulans 2022-08-01 08:30 - 12:00 Centrum Aktywno?ci Lokalnej Milicz Waresiaka 7
Ambulans 2022-09-05 08:30 - 12:00 Centrum Aktywno?ci Lokalnej Milicz Waresiaka 7
W Pomieszczeniu 2022-10-03 08:30 - 12:00 Centrum Aktywno?ci Lokalnej Milicz Waresiaka 7
W Pomieszczeniu 2022-11-07 08:30 - 12:00 Centrum Aktywno?ci Lokalnej Milicz Waresiaka 7
W Pomieszczeniu 2022-12-05 08:30 - 12:00 Centrum Aktywno?ci Lokalnej Milicz Waresiaka 7
Ambulans 2022-03-16 08:30 - 12:30 POWIATOWY ZESPÓ? SZKÓ? NR 1 Krzy?owice G?ówna 2
Ambulans 2022-05-21 10:00 - 13:00 Boisko Rekreacyjno-Sportowe w Kotli Kotla
Ambulans 2022-05-29 10:00 - 14:00 MotoFrankenstein FG MotoSerce Kondratowice D?uga 38
Ambulans 2022-08-07 12:00 - 16:00 Lotnisko Komorów Leszczynowa 10
W Pomieszczeniu 2022-02-21 08:30 - 12:30 ?wietlica Wiejska Jordanów ?l?ski Wroc?awska 5
W Pomieszczeniu 2022-02-12 09:00 - 12:00 ?wietlica socjoterapeutyczna "TOP" Jelcz-Laskowice Bo?ka 13
W Pomieszczeniu 2022-04-09 09:00 - 12:00 ?wietlica socjoterapeutyczna "TOP" Jelcz-Laskowice Bo?ka 13
W Pomieszczeniu 2022-06-11 09:00 - 12:00 ?wietlica socjoterapeutyczna "TOP" Jelcz-Laskowice Bo?ka 13
W Pomieszczeniu 2022-08-13 09:00 - 12:00 ?wietlica socjoterapeutyczna "TOP" Jelcz-Laskowice Bo?ka 13
W Pomieszczeniu 2022-10-08 09:00 - 12:00 ?wietlica socjoterapeutyczna "TOP" Jelcz-Laskowice Bo?ka 13
W Pomieszczeniu 2022-12-10 09:00 - 12:00 ?wietlica socjoterapeutyczna "TOP" Jelcz-Laskowice Bo?ka 13
Ambulans 2022-10-23 10:00 - 13:00 Parafia pw. ?wi?tych Aposto?ów Jaczów G?ówna 38
Ambulans 2022-04-09 10:00 - 13:00 Galeria Glogovia G?ogów Pi?sudskiego 19
W Pomieszczeniu 2022-09-04 10:00 - 13:00 O.K. PARK G?ogów
Ambulans 2022-12-03 10:00 - 13:00 Galeria Glogovia G?ogów Pi?sudskiego 19
W Pomieszczeniu 2022-01-29 09:30 - 13:00 Dom Kultury Góra Armii Polskiej 13
Ambulans 2022-05-28 10:00 - 13:00 Park Gminny Gaworzyce
Ambulans 2022-04-02 09:00 - 13:00 Gminny O?rodek Kultury Dziadowa K?oda 1 Maja 11
Ambulans 2022-10-01 09:00 - 13:00 Gminny O?rodek Kultury Dziadowa K?oda 1 Maja 11
Ambulans 2022-04-08 08:30 - 13:00 Urz?d Gminy Czernica Kolejowa 3
Ambulans 2022-09-30 08:30 - 13:00 Urz?d Gminy Czernica Kolejowa 3
W Pomieszczeniu 2022-01-28 08:30 - 12:30 Zespó? Szkó? Zawodowych Brzeg Dolny 1-go Maja 1a
W Pomieszczeniu 2022-03-25 08:30 - 12:30 Zespó? Szkó? Zawodowych Brzeg Dolny 1-go Maja 1a
W Pomieszczeniu 2022-05-27 08:30 - 12:30 Zespó? Szkó? Zawodowych Brzeg Dolny 1-go Maja 1a
W Pomieszczeniu 2022-07-22 08:30 - 12:30 Zespó? Szkó? Zawodowych Brzeg Dolny 1-go Maja 1a
W Pomieszczeniu 2022-09-23 08:30 - 12:30 Zespó? Szkó? Zawodowych Brzeg Dolny 1-go Maja 1a
W Pomieszczeniu 2022-11-25 08:30 - 12:30 Zespó? Szkó? Zawodowych Brzeg Dolny 1-go Maja 1a
Godz. od-do: 08:30 - 12:30
Miejscowość: Brzeg Dolny


Godz. od-do: 08:30 - 12:30
Miejscowość: Brzeg Dolny


Godz. od-do: 08:30 - 12:30
Miejscowość: Brzeg Dolny


Godz. od-do: 08:30 - 12:30
Miejscowość: Brzeg Dolny


Godz. od-do: 08:30 - 12:30
Miejscowość: Brzeg Dolny


Godz. od-do: 08:30 - 12:30
Miejscowość: Brzeg Dolny


Godz. od-do: 08:30 - 13:00
Placówka: Urz?d Gminy
Miejscowość: Czernica
Ulica: Kolejowa 3


Godz. od-do: 08:30 - 13:00
Placówka: Urz?d Gminy
Miejscowość: Czernica
Ulica: Kolejowa 3


Godz. od-do: 09:00 - 13:00
Miejscowość: Dziadowa K?oda
Ulica: 1 Maja 11


Godz. od-do: 09:00 - 13:00
Miejscowość: Dziadowa K?oda
Ulica: 1 Maja 11


Godz. od-do: 10:00 - 13:00
Placówka: Park Gminny
Miejscowość: Gaworzyce
Ulica:


Godz. od-do: 09:30 - 13:00
Placówka: Dom Kultury
Miejscowość: Gra


Godz. od-do: 10:00 - 13:00
Miejscowość: G?ogw


Godz. od-do: 10:00 - 13:00
Placówka: O.K. PARK
Miejscowość: G?ogw
Ulica:


Godz. od-do: 10:00 - 13:00
Miejscowość: G?ogw


Godz. od-do: 10:00 - 13:00
Miejscowość: Jaczw
Ulica: G?wna 38


Godz. od-do: 09:00 - 12:00
Miejscowość: Jelcz-Laskowice
Ulica: Bo?ka 13


Godz. od-do: 09:00 - 12:00
Miejscowość: Jelcz-Laskowice
Ulica: Bo?ka 13


Godz. od-do: 09:00 - 12:00
Miejscowość: Jelcz-Laskowice
Ulica: Bo?ka 13


Godz. od-do: 09:00 - 12:00
Miejscowość: Jelcz-Laskowice
Ulica: Bo?ka 13


Godz. od-do: 09:00 - 12:00
Miejscowość: Jelcz-Laskowice
Ulica: Bo?ka 13


Godz. od-do: 09:00 - 12:00
Miejscowość: Jelcz-Laskowice
Ulica: Bo?ka 13


Godz. od-do: 08:30 - 12:30
Miejscowość: Jordanw ?l?ski


Godz. od-do: 12:00 - 16:00
Placówka: Lotnisko
Miejscowość: Komorw


Godz. od-do: 10:00 - 14:00
Miejscowość: Kondratowice
Ulica: D?uga 38


Godz. od-do: 10:00 - 13:00
Miejscowość: Kotla
Ulica:


Godz. od-do: 08:30 - 12:30
Miejscowość: Krzy?owice
Ulica: G?wna 2


Godz. od-do: 08:30 - 12:00
Miejscowość: Milicz


Godz. od-do: 08:30 - 12:00
Miejscowość: Milicz


Godz. od-do: 08:30 - 12:00
Miejscowość: Milicz


Godz. od-do: 08:30 - 12:00
Miejscowość: Milicz


Godz. od-do: 08:30 - 12:00
Miejscowość: Milicz


Godz. od-do: 08:30 - 12:00
Miejscowość: Milicz


Godz. od-do: 08:30 - 12:00
Miejscowość: Milicz


Godz. od-do: 08:30 - 12:00
Miejscowość: Milicz


Godz. od-do: 08:30 - 12:00
Miejscowość: Milicz


Godz. od-do: 08:30 - 12:00
Miejscowość: Milicz


Godz. od-do: 08:30 - 12:00
Miejscowość: Milicz


Godz. od-do: 11:00 - 15:00
Miejscowość: Nadolice Wielkie
Ulica: Rzeczna


Godz. od-do: 09:00 - 13:00
Miejscowość: Oborniki ?l?skie


Godz. od-do: 09:00 - 13:00
Miejscowość: Oborniki ?l?skie


Godz. od-do: 09:00 - 13:00
Miejscowość: Oborniki ?l?skie


Godz. od-do: 09:00 - 13:00
Miejscowość: Oborniki ?l?skie


Godz. od-do: 08:30 - 12:30
Miejscowość: Ole?nica


Godz. od-do: 08:30 - 12:30
Miejscowość: Ole?nica


Godz. od-do: 08:30 - 12:30
Miejscowość: Ole?nica


Godz. od-do: 08:30 - 12:30
Miejscowość: Ole?nica


Godz. od-do: 08:30 - 12:30
Miejscowość: Ole?nica


Godz. od-do: 08:30 - 12:30
Miejscowość: Ole?nica


Godz. od-do: 08:30 - 12:30
Miejscowość: Ole?nica


Godz. od-do: 08:30 - 12:30
Miejscowość: Ole?nica


Godz. od-do: 08:30 - 12:30
Miejscowość: Ole?nica


Godz. od-do: 08:00 - 13:00
Miejscowość: Ole?nica


Godz. od-do: 08:00 - 13:00
Miejscowość: Ole?nica


Godz. od-do: 08:00 - 13:00
Miejscowość: Ole?nica


Godz. od-do: 13:00 - 17:00
Miejscowość: O?awa
Ulica: RYNEK


Godz. od-do: 09:00 - 13:00
Placówka: Klub Parnas
Miejscowość: O?awa
Ulica: 1 Maja 13


Godz. od-do: 09:00 - 13:00
Placówka: Klub Parnas
Miejscowość: O?awa
Ulica: 1 Maja 13


Godz. od-do: 08:30 - 12:00
Placówka: Dom Kultury
Miejscowość: ?roda ?l?ska


Godz. od-do: 08:30 - 12:00
Placówka: Dom Kultury
Miejscowość: ?roda ?l?ska


Godz. od-do: 08:30 - 12:00
Placówka: Dom Kultury
Miejscowość: ?roda ?l?ska


Godz. od-do: 08:30 - 12:00
Placówka: Dom Kultury
Miejscowość: ?roda ?l?ska


Godz. od-do: 08:30 - 12:00
Placówka: Dom Kultury
Miejscowość: ?roda ?l?ska


Godz. od-do: 08:30 - 12:00
Miejscowość: ?roda ?l?ska


Godz. od-do: 08:30 - 12:00
Miejscowość: ?roda ?l?ska


Godz. od-do: 08:30 - 12:00
Miejscowość: ?roda ?l?ska


Godz. od-do: 08:30 - 12:00
Miejscowość: ?roda ?l?ska


Godz. od-do: 08:30 - 12:00
Miejscowość: ?roda ?l?ska


Godz. od-do: 08:30 - 12:00
Miejscowość: ?roda ?l?ska


Godz. od-do: 09:00 - 12:00
Miejscowość: Strzelin
Ulica: Staszica 5


Godz. od-do: 09:00 - 12:00
Miejscowość: Strzelin
Ulica: Staszica 5


Godz. od-do: 09:00 - 12:30
Miejscowość: Strzelin


Godz. od-do: 09:00 - 12:30
Miejscowość: Strzelin


Godz. od-do: 09:00 - 12:00
Miejscowość: Sycw


Godz. od-do: 09:00 - 12:00
Miejscowość: Sycw


Godz. od-do: 09:00 - 12:00
Miejscowość: Sycw


Godz. od-do: 09:00 - 12:00
Miejscowość: Sycw


Godz. od-do: 09:00 - 12:30
Miejscowość: Trzebnica
Ulica: Le?na 5


Godz. od-do: 09:00 - 12:30
Miejscowość: Trzebnica
Ulica: Le?na 5


Godz. od-do: 09:00 - 12:30
Miejscowość: Trzebnica
Ulica: Le?na 5


Godz. od-do: 09:00 - 12:30
Miejscowość: Trzebnica
Ulica: Le?na 5


Godz. od-do: 09:00 - 12:30
Miejscowość: Trzebnica
Ulica: Le?na 5


Godz. od-do: 09:00 - 12:30
Miejscowość: Trzebnica
Ulica: Le?na 5


Godz. od-do: 09:00 - 12:00
Miejscowość: Twardogra


Godz. od-do: 09:00 - 12:00
Miejscowość: Twardogra


Godz. od-do: 08:30 - 12:00
Miejscowość: Twardogra


Godz. od-do: 08:30 - 12:00
Miejscowość: Twardogra


Godz. od-do: 08:30 - 12:00
Miejscowość: Twardogra


Godz. od-do: 08:30 - 12:00
Miejscowość: Twardogra


Godz. od-do: 09:00 - 12:30
Miejscowość: W?sosz


Godz. od-do: 09:00 - 12:30
Miejscowość: W?sosz


Godz. od-do: 08:30 - 12:00
Miejscowość: Wo?w


Godz. od-do: 08:30 - 12:00
Miejscowość: Wo?w


Godz. od-do: 08:30 - 12:00
Placówka: ZSZ
Miejscowość: Wo?w


Godz. od-do: 08:30 - 12:00
Placówka: ZSZ
Miejscowość: Wo?w


Godz. od-do: 08:30 - 12:00
Placówka: ZSZ
Miejscowość: Wo?w


Godz. od-do: 08:30 - 12:00
Miejscowość: Wo?w


Godz. od-do: 08:30 - 12:00
Miejscowość: Wo?w


Godz. od-do: 08:30 - 12:00
Miejscowość: Wo?w


Godz. od-do: 08:30 - 12:00
Miejscowość: Wo?w


Godz. od-do: 09:00 - 13:00
Miejscowość: Wroc?aw


Godz. od-do: 08:00 - 12:00
Miejscowość: Wroc?aw


Godz. od-do: 09:00 - 13:00
Miejscowość: Wroc?aw


Godz. od-do: 08:00 - 13:00
Miejscowość: Wroc?aw


Godz. od-do: 08:00 - 13:00
Miejscowość: Wroc?aw


Godz. od-do: 09:00 - 12:00
Miejscowość: Wroc?aw


Godz. od-do: 08:30 - 12:30
Miejscowość: Wroc?aw


Godz. od-do: 08:30 - 12:30
Miejscowość: Wroc?aw


Godz. od-do: 08:30 - 13:00
Miejscowość: Wroc?aw


Godz. od-do: 08:00 - 13:00
Miejscowość: Wroc?aw


Godz. od-do: 08:00 - 13:00
Miejscowość: Wroc?aw


Godz. od-do: 08:30 - 12:30
Miejscowość: Wroc?aw


Godz. od-do: 09:00 - 13:00
Miejscowość: Wroc?aw


Godz. od-do: 08:00 - 13:00
Miejscowość: Wroc?aw


Godz. od-do: 08:00 - 13:00
Miejscowość: Wroc?aw


Godz. od-do: 09:00 - 13:00
Miejscowość: Wroc?aw


Godz. od-do: 08:00 - 12:00
Miejscowość: Wroc?aw


Godz. od-do: 08:30 - 12:30
Miejscowość: Wroc?aw


Godz. od-do: 08:00 - 13:00
Miejscowość: Wroc?aw


Godz. od-do: 08:00 - 13:00
Miejscowość: Wroc?aw


Godz. od-do: 08:30 - 12:30
Miejscowość: Wroc?aw


Godz. od-do: 09:00 - 13:00
Miejscowość: Wroc?aw


Godz. od-do: 08:00 - 13:00
Miejscowość: Wroc?aw


Godz. od-do: 09:00 - 13:00
Miejscowość: Wroc?aw


Godz. od-do: 08:00 - 13:00
Miejscowość: Wroc?aw


Godz. od-do: 08:00 - 13:00
Miejscowość: Wroc?aw


Godz. od-do: 09:00 - 12:00
Miejscowość: Wroc?aw


Godz. od-do: 08:00 - 13:00
Miejscowość: Wroc?aw


Godz. od-do: 09:00 - 13:00
Miejscowość: Wroc?aw


Godz. od-do: 08:00 - 12:00
Miejscowość: Wroc?aw


Godz. od-do: 09:00 - 13:00
Miejscowość: Wroc?aw


Godz. od-do: 08:30 - 12:30
Miejscowość: Wroc?aw


Godz. od-do: 08:30 - 12:30
Miejscowość: Wroc?aw


Godz. od-do: 09:00 - 13:00
Miejscowość: Wroc?aw


Godz. od-do: 09:00 - 13:00
Miejscowość: Wroc?aw


Godz. od-do: 09:00 - 13:00
Miejscowość: Wroc?aw


Godz. od-do: 08:00 - 13:00
Miejscowość: Wroc?aw


Godz. od-do: 08:00 - 13:00
Miejscowość: Wroc?aw


Godz. od-do: 08:00 - 13:00
Miejscowość: Wroc?aw


Godz. od-do: 09:00 - 12:00
Miejscowość: Wroc?aw


Godz. od-do: 08:00 - 13:00
Miejscowość: Wroc?aw


Godz. od-do: 08:00 - 13:00
Miejscowość: Wroc?aw


Godz. od-do: 08:00 - 13:00
Miejscowość: Wroc?aw


Godz. od-do: 08:00 - 12:00
Miejscowość: Wroc?aw


Godz. od-do: 08:00 - 13:00
Miejscowość: Wroc?aw


Godz. od-do: 09:00 - 13:00
Miejscowość: Wroc?aw


Godz. od-do: 08:00 - 13:00
Miejscowość: Wroc?aw


Godz. od-do: 08:00 - 13:00
Miejscowość: Wroc?aw


Godz. od-do: 09:00 - 13:00
Miejscowość: Wroc?aw


Godz. od-do: 08:30 - 12:30
Miejscowość: Wroc?aw


Godz. od-do: 08:00 - 13:00
Miejscowość: Wroc?aw


Godz. od-do: 08:00 - 13:00
Miejscowość: Wroc?aw


Godz. od-do: 08:00 - 12:30
Miejscowość: Wroc?aw


Godz. od-do: 10:00 - 13:00
Miejscowość: Zagrodno
Ulica:


Godz. od-do: 08:30 - 12:30
Placówka:
Miejscowość: ?migrd
Ulica: Rynek


Godz. od-do: 08:30 - 12:30
Placówka:
Miejscowość: ?migrd
Ulica: Rynek


Godz. od-do: 08:30 - 12:30
Placówka:
Miejscowość: ?migrd
Ulica: Rynek


Godz. od-do: 08:30 - 12:30
Placówka:
Miejscowość: ?migrd
Ulica: Rynek


Godz. od-do: 08:30 - 12:30
Placówka:
Miejscowość: ?migrd
Ulica: Rynek


Godz. od-do: 10:00 - 13:00
Miejscowość: Z?otoryja


Godz. od-do: 10:00 - 13:00
Miejscowość: Z?otoryja